• Apna là startup nào mà thành Unicorn chỉ sau 21 tháng dù chưa có doanh thu?

    Apna là startup nào mà thành Unicorn chỉ sau 21 tháng dù chưa có doanh thu?

    Ngày 15/9/2021, Apna, nền tảng kết nối “blue-collar worker” với nhà tuyển dụng lớn nhất Ấn Độ, công bố hoàn tất vòng gọi vốn 100 triệu USD Series C với định giá 1.1 tỷ USD, trở thành một trong những startup có tốc độ trở thành kỳ lân nhanh nhất thế giới, chỉ sau 21 tháng thành lập.

Load more