• Why we invest: GIMO - Giảm áp lực tài chính, tăng chất lượng đời sống

    Why we invest: GIMO - Giảm áp lực tài chính, tăng chất lượng đời sống

    GIMO, nền tảng chi và nhận lương linh hoạt đã gọi vốn thành công 5,1 triệu USD tại đợt gọi vốn đầu tiên vòng Series A được dẫn dắt bởi TNB Aura vào tháng 2 năm 2023. Vòng gọi vốn còn có sự tham gia của ThinkZone Ventures, Blauwpark Partner, Integra Partners, Resolution Ventures, Y Combinator.

Load more