ThinkZone Accelerator Batch 03 cam kết hỗ trợ startup trong giai đoạn "bình thường mới"

ThinkZone Accelerator chính thức quay trở lại với Batch 03. Là một Accelerator với kinh nghiệm làm việc cùng 200+ startups và 100+ Angel Investors, VCs, Incubators, Accelerators tại Việt Nam và thế giới, ThinkZone sẵn sàng hỗ trợ các founder, trang bị một mindset bài bản cho đội ngũ, giúp các startup tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn “bình thường mới”.

 

 

 

[English below]

➤ ĐĂNG KÝ ngay/ APPLY now: https://bit.ly/TZA003

-----

ThinkZone Accelerator là chương trình Tăng tốc khởi nghiệp hỗ trợ các startup Việt Nam trong giai đoạn kiểm chứng sản phẩm và thị trường. Chương trình sẽ đồng hành cùng quá trình phát triển startup với các hoạt động hỗ trợ bao gồm đầu tư, đào tạo, cố vấn, cùng nhiều gói hỗ trợ toàn diện và thiết thực đến từ mạng lưới chuyên gia, đối tác của ThinkZone.


1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

➤ Các startup đang trong giai đoạn kiểm chứng sản phẩm trên thị trường, có sản phẩm ra mắt thị trường trên dưới 1 năm, đã có khách hàng/doanh thu và đang trong giai đoạn tìm kiếm solution-problem fit hoặc product-market fit.

➤ Dự án đã có sản phẩm/dịch vụ hiện hữu, cung cấp trên thị trường.

➤ Dự án phát triển trên nền tảng công nghệ.

➤ Các Startup từng tham gia Batch 01, 02 nhưng không lọt vào top 10 được phép tham gia ThinkZone Accelerator Batch 03.2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THINKZONE ACCELERATOR

Tham gia ThinkZone Accelerator, các startup sẽ nhận được những giá trị thiết thực sau:

➤ Khoản đầu tư trực tiếp trị giá $50,000.

Các gói hỗ trợ toàn diện trị giá $50,000+ từ các đối tác Amazon Web Services, MISA, VnExpress, LadiPage, Zendesk, NovaonX, HubSpot,...

Dịch vụ kết nối gọi vốn với mạng lưới 50+ quỹ đầu tư toàn cầu từ ThinkZone.

03 tháng huấn luyện và 24 tháng đồng hành chiến lược, áp dụng các triết lý khởi nghiệp tiên tiến như Lean Startup, Design Thinking, Lean Customer Development, và Lean Analytics.

Mạng lưới cố vấn và chuyên gia toàn cầu với 100+ founders và mentors thuộc nhiều lĩnh vực trên khắp thế giới sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho các startup trong quá trình phát triển.3. LỊCH TRÌNH VÀ NỘI DUNG

ThinkZone Accelerator Batch 03 sẽ diễn ra với các giai đoạn:

Online Application (14/07/2020 - 15/08/2020): Các startup đăng ký online qua form đăng ký trên website ThinkZone hoặc ở cuối các bài viết trên fanpage ThinkZone.

Interview Meeting: Top 50 startup được chọn tham gia phỏng vấn 1-1 với ThinkZone.

Due Diligence: Top 20 startup được chọn tham gia quá trình thẩm định của ThinkZone.

Deal Room: Top 10 startup tiềm năng được lựa chọn đàm phán trực tiếp vòng cuối cùng với Think Zone Investment Department → Top 05 startup xuất sắc nhất sẽ được nhận đầu tư và bước vào chương trình Accelerator.

* ThinkZone Accelerator Batch 03 dự kiến kéo dài trong 05 tháng. Thời gian cụ thể cho từng giai đoạn sẽ được ThinkZone liên tục cập nhật.

4. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

➤ Đăng ký trực tiếp tại website của ThinkZone: https://bit.ly/TZA003

➤ Thời hạn đăng ký: 09/07/2020 - 15/08/2020

 

 


ThinkZone Accelerator is an accelerator program that supports Vietnamese startups in the stage of product-market fit validation. We support potential startups through practical activities including investing, coaching, mentoring, alongside comprehensive supporting packages from our partner network.

With the experience of working with 200+ startups and 100+ Angel Investors, VCs, Incubators, Accelerators in Vietnam and the globe, ThinkZone know how to establish and develop a startup, equip the team with a global mindset, and help startups to exponentially scale in the new normal era.1. WHO SHOULD JOIN THINKZONE ACCELERATOR

➤ Startups in the process of product-market fit or solution-problem fit validation, have already launched products for around than 1 year, and have certain tractions.

➤ Startups that already have launched products/ services in the market.

➤ Startups that are technology-based.

➤ Startups that participated in Batch 01, 02 but were not selected in the Top 10 are eligible to participate in ThinkZone Accelerator Batch 03.2. WHAT MAKES THINKZONE ACCELERATOR PROMINENT

Participating in ThinkZone Accelerator, startups shall receive the following benefits:

$50,000 direct investment from ThinkZone.

$50,000-worth comprehensive supporting packages from ThinkZone partner network including Amazon Web Services, VnExpress, LadiPage, Zendesk, NovaonX, HubSpot,...

Fundraising services with 50+ global investors network of ThinkZone.

03-month coaching and 24-month follow-up, applying innovative methodologies including Lean Startup, Design Thinking, Lean Customer Development, and Lean Analytics.

Global mentors and industry experts with 100+ founders and mentors from various fields ready to support startups during your development process.

 

3. TIMELINE

ThinkZone Accelerator Batch 03 shall take place with the following phases:

Online Application (14th July, 2020 - 15th Aug, 2020): Startups submit online applications (application link is displayed on ThinkZone website and at the end of our posts on ThinkZone fanpage).

Interview Meeting: Top 50 selected startups join 1-1 interview ThinkZone.

Due Diligence: Top 20 selected startups join due diligence process of ThinkZone.

Deal Room: Top 10 prominent startups join the last-round deal room with ThinkZone Investment Department → Top 05 most potential startups shall receive investment and enter the Accelerating Phase.

* ThinkZone Accelerator Batch 03 is projected to last for 04 months. A specific time for each phase shall be updated on our website and fanpage.

4. APPLICATION

➤ APPLY NOW to join ThinkZone Accelerator Batch 03: https://bit.ly/TZA003

➤ Application time: 14th July, 2020 - 15th Aug, 2020

ThinkZone Accelerator is an acceleration program that supports Vietnamese startups in the stage of product-market fit validation. We support potential startups through practical activities including investing, coaching, mentoring, alongside comprehensive supporting packages from our partner network.

To apply for ThinkZone Accelerator, please send your pitch deck to [email protected].

Learn more about our program at ThinkZone Fanpage
ThinkZone Accelerator – A global market accelerator.