[Infographic] Super App: Công thức xây dựng và xu hướng phát triển

Khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến sự nổi lên của các Super App, với hai cái tên nổi bật là Grab và Gojek. Vậy, Super App là thế nào? Một Super App có đặc điểm gì? Xu hướng phát triển của chúng ra sao?

 

Dưới đây là loạt Infographic giải thích mang đến cái nhìn tổng quan về xu hướng này.

 

 

 

Nguồn: Tech in Asia, Rapyd
Dịch: Đội ngũ ThinkZone

ThinkZone Accelerator is an acceleration program that supports Vietnamese startups in the stage of product-market fit validation. We support potential startups through practical activities including investing, coaching, mentoring, alongside comprehensive supporting packages from our partner network.

To apply for ThinkZone Accelerator, please send your pitch deck to [email protected].

Learn more about our program at ThinkZone Fanpage
ThinkZone Accelerator – A global market accelerator.