ĐẠI DIỆN THINKZONE VENTURES THAM DỰ VỚI VAI TRÒ DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI NIC

Ngày 01/10 tại Hà Nội, anh Thẩm Trung Hiếu, Legal Associate từ ThinkZone Ventures, tham gia hội thảo “Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam” với cương vị diễn giả cho tham luận “Một số rào cản và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam”.

Dựa theo nội dung của Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Hội thảo “Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam” xoay quanh nội dung về thực trạng cơ chế, chính sách dành cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam; tập hợp đề xuất của thanh niên về một số rào cản và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam; đối thoại với thanh niên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với đại diện các cơ quan xây dựng chính sách.Hội thảo được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022, được tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

Hội thảo tổng hợp nhiều tham luận trọng đại trong thời điểm này cùng với sự tham dự của nhiều bên khác nhau trong Nhà nước như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NIC, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, ...

 

 

Trong buổi tham luận của mình, anh Trung Hiếu có đi sâu vào hai chủ đề chính về nguồn vốn đầu tư từ tư nhân và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Mỗi chủ đề lại được chia ra thành nhiều tiểu luận nhằm làm rõ thực tế cũng như giải pháp về mọi mặt.

Theo sát chủ đề về nguồn vốn đầu tư, anh Trung Hiếu chia sẻ quan điểm: “Tổng số tiền đầu tư mạo hiểm năm 2021 vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD. Theo ước tính của ThinkZone Ventures thì khoảng 90% số lượng vốn này xuất phát từ các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Tuy nhiên, hiện các nhà đầu tư nước ngoài không có lựa chọn đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam mà sẽ yêu cầu doanh nghiệp thành lập công ty mẹ tại nước ngoài, cụ thể là Singapore rồi rót vốn vào công ty mẹ này.” Điều này dẫn đến trở ngại về thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn tái cơ cấu, khi phải thực hiện 2 lần thủ tục. Vì vậy, đại diện ThinkZone Ventures đã đề xuất giải pháp đơn giản hóa thủ tục đăng ký đầu tư ra ngoài cũng như từ ngoài nước. “Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, các nội dung cần giải trình, các tài liệu chứng minh theo hướng đảm bảo mục đích quản lý cũng như phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.” - Anh Hiếu chia sẻ.