ThinkZone phối hợp cùng BK Fund tổ chức Pitching Day tháng 5/2021

Sáng ngày 6/5/2021, ThinkZone đã phối hợp cùng quỹ BK Fund tổ chức buổi pitching tháng 5/2021, trong đó kết nối các startup tiềm năng đang có nhu cầu gọi vốn với Hội đồng quỹ BK Fund cùng một số nhà đầu tư.


Các startup trong buổi pitching đã nhận được sự quan tâm và góp ý của nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, mở đầu cho những buổi gặp thảo luận sâu hơn về cơ hội đầu tư trong tương lai.

BK Fund vẫn liên tục nhận hồ sơ sơ tuyển các dự án cho Pitching Day hàng tháng. Các hồ sơ gửi về sẽ được Hội đồng đầu tư sàng lọc, trong đó những startup tiềm năng nhất sẽ được BK Fund liên hệ tham gia Pitching Day.

--> Gửi thông tin và pitch deck tới email [email protected] để đăng ký.