Trong tháng 12 vừa qua, ThinkZone đã phối hợp cùng trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc huấn luyện kiến thức và kỹ năng cho các nhóm khởi nghiệp trong trường. Đây là các nhóm khởi nghiệp trong giai đoạn từ Pre-seed đến Seed, với nhiều ý tưởng khởi nghiệp độc đáo.

 

Trong chuỗi huấn luyện này, ThinkZone tham gia 02 buổi huấn luyện về Tài chính và Design Thinking. Buổi huấn luyện Tài chính được truyền tải bởi anh Hoàng Nam, Investment Associate của ThinkZone, đã đem đến cho các startup những cái nhìn tổng thể về tài chính, cách làm pitch deck, và định giá công ty.

Buổi huấn luyện Design Thinking do chị Mai Phương, Program Coordinator của ThinkZone, truyền tải, giúp các startup tiếp cận phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả áp dụng triết lý Design Thinking.

 

 

Trong buổi các buổi training này, 10 team khởi nghiệp từ trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã rất chăm chú lắng nghe những nội dung truyền tải bởi đội ngũ chuyên gia từ ThinkZone, cũng như tích cực thảo luận, đưa ra ý kiến phát triển mô hình kinh doanh của mình. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của ThinkZone Innovation Lab, hướng đến đào tạo đội ngũ khởi nghiệp Việt Nam chắc về kiến thức, tự tin và bản lĩnh với tầm nhìn tạo ảnh hưởng lớn tới xã hội.