• Đại diện ThinkZone Ventures chia sẻ tại sự kiện “Thriving in Vietnam’s New Economy”

    Đại diện ThinkZone Ventures chia sẻ tại sự kiện “Thriving in Vietnam’s New Economy”

    Sự kiện “Thriving in Vietnam’s New Economy” được tổ chức bởi HSBC Vietnam vừa diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4. Bà Ngân Lê - Partner, Head of Growth and Global Expansion, đại diện từ phía ThinkZone Ventures tham gia sự kiện dưới vai trò là diễn giả, chia sẻ góc nhìn của một quỹ đầu tư về nền kinh tế mới tại Việt Nam.

Load more