ThinkZone Accelerator Batch 5 Officially Opens for Application until 31 Mar, 2022

[English below] ThinkZone Accelerator là chương trình Tăng tốc khởi nghiệp có quy mô hỗ trợ lớn nhất Việt Nam, nhằm đẩy mạnh quá trình tăng trưởng cho các startup công nghệ đã có sản phẩm trên thị trường, đang trong giai đoạn kiểm chứng product – market fit hoặc scale-up. Chúng tôi tìm kiếm những startup founder có tầm nhìn lớn lao, muốn xây dựng những sản phẩm tạo giá trị lớn cho xã hội, cùng năng lực để hiện thực hóa tầm nhìn đó.


Trở lại với Batch 5, ThinkZone Accelerator mang đến nhiều sự hỗ trợ hơn cho các startup với nguồn lực hỗ trợ đa dạng bao gồm đầu tư trực tiếp, kết nối 1-1 mentoring, kết nối đối tác, hỗ trợ gọi vốn,...

 

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

➤ Các startup đang trong giai đoạn kiểm chứng sản phẩm trên thị trường, đã có sản phẩm ra mắt thị trường, có khách hàng/doanh thu và một số chỉ số kinh doanh nhất định cho thấy tiềm năng tăng trưởng của công ty.

➤ Có sản phẩm phát triển trên nền tảng công nghệ.

➤ Lĩnh vực: đa dạng nhiều lĩnh vực như fintech, edtech, vận tải, e-commerce, công nghệ y tế,… và không giới hạn với các lĩnh vực mới như AI, Big Data, Blockchain, Metaverse,…

 

2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THINKZONE ACCELERATOR

ThinkZone Accelerator mang tới nguồn hỗ trợ đa dạng tới các startup bao gồm:

➤ Khoản đầu tư trực tiếp từ $50,000 - $200,000/ startup.

➤ Các gói hỗ trợ toàn diện có tổng giá trị lên tới $250,000 từ các đối tác lớn như Amazon Web Services, Mixpnael, Goldsun Media Group, Deloitte,... hỗ trợ các startup ở nhiều lĩnh vực như sales & marketing, tuyển dụng, công nghệ, tài chính,... tập trung giúp startup tăng trưởng các chỉ số kinh doanh.

➤ 3 tháng hỗ trợ kết nối startup với các chuyên gia trong giới và kết nối hợp tác giữa startup mạng lưới doanh nghiệp/ tập đoàn lớn như IPA Investments, Phú Thái Holdings, Stavian Group, MISA, G-Group,...

➤ Tư vấn và hỗ trợ gọi vốn, kết nối startup với mạng lưới 200+ quỹ đầu tư trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về nguồn lực của ThinkZone Accelerator tại: https://thinkzone.vn/accelerator.

 

3. LỊCH TRÌNH VÀ NỘI DUNG

Quy trình diễn ra ThinkZone Accelerator Batch 5:

➤ Nộp hồ sơ trực tuyến (09/03/2022 - 31/03/2022): Các startup đăng ký online qua form đăng ký trên website ThinkZone hoặc ở cuối các bài viết trên Fanpage ThinkZone.

➤ Phỏng vấn & thẩm định (tháng 4/2022): Các startup được phỏng vấn và tham gia quá trình thẩm định của ThinkZone.

➤ Deal Room (tháng 4/2022): Các startup tiềm năng được lựa chọn đàm phán trực tiếp cùng ThinkZone Investment Department --> Top 5 startup hoàn tất Deal Room sẽ nhận đầu tư và bước vào chương trình Accelerator.

➤ Giai đoạn tăng tốc & đồng hành (tháng 5 - tháng 7/2022): Top 5 startup tham gia chương trình tăng tốc từ ThinkZone kéo dài 3 tháng với những nguồn lực hỗ trợ kể trên.

 

4. CÁCH ĐĂNG KÝ

➤ Đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/TZApplication2Web 

➤ Thời gian đăng ký: 09/03/2022 - 31/03/2022.

 

----------

ThinkZone Accelerator is an accelerator program that has the largest scale of support in Vietnam, focuses on accelerating the growth of startups that already have products launched in the market, in the phase of product-market fit validation or scale-up. We are looking for startup founders who have a great vision, the desire to build products that create great value for society, and also the ability to realize that vision.

With Batch 5, ThinkZone Accelerator brings diverse support to startups including direct investment, 1-1 mentoring, partner connection, fundraising support, ...

 

1. WHO SHOULD JOIN THINKZONE ACCELERATOR?

➤ Startups in the process of product – market fit validation, have already launched products to the market, and have certain tractions.

➤ Startups that are technology – based.

➤ From diverse verticals such as Fintech, Edtech, Transportation, E-commerce, Medtech,… and not limited to new verticals like AI, Big Data, Blockchain, Metaverse, and so on.

 

2. WHAT MAKES THINKZONE ACCELERATOR PROMINENT?

ThinkZone Accelerator give a disversified support to tech startups, include:

➤ $50,000 - $200,000 direct investment.

➤ $250,000 worth comprehensive supporting packages from ThinkZone partner network including Amazon Web Servises, Mixpnael, Goldsun Media Group, Deloitte,.. that helps startups minimize their costs of sales & marketing, recruitment, tech infrastructure,…

➤ 3-month support in connecting startups with experts and corporate partners including IPA Investments, Phú Thái Holdings, Stavian Group, MISA, G-Group,… helping startups to improve their tractions.

➤ Advising and supporting in fundraising, connecting startup with 200+ investors network in the world.

Learn more about ThinkZone Accelerator’s support at: https://thinkzone.vn/accelerator.

 

3. TIMELINE

ThinkZone Accelerator Batch 04 shall take place with the following phases:

➤ Online Application (9 - 31 Mar, 2022): Startups submit online applications (application link is displayed on ThinkZone website and at the end of our posts on ThinkZone fanpage).

➤ Interview & Due diligence (Apr, 2022): Prominent startups interviewed and go through ThinkZone’s due diligence process.

➤ Deal Room (Apr, 2022): Prominent startups selected to join the deal room with ThinkZone → Top 5 most potential startups shall receive investment and enter the Accelerating Phase.

➤ Acceleration & Strategic companion program (May - Jul, 2022): ThinkZone support Top 5 startups with diverse support described above.

 

4. APPLICATION

➤ APPLY NOW to join ThinkZone Accelerator Batch 05: https://bit.ly/TZApplication2Web

➤ Registration time: 9 - 31 Mar, 2022.